Pagina afdrukken

VERHALEN UIT DE PRAKTIJK

Hydro Polymers bespaart energie en vermindert slijtage

Bij Hydro Polymers in het Zweedse Stenungsund wordt polyvinylchloride geproduceerd. Frequentieregelaars en softstarters van Emotron worden gebruikt voor de aansturing van de pompen, ventilatoren, blowers, mixers, molens en centrifuges die worden ingezet in het productieproces. Voor Hydro Polymers bestaan de grootste voordelen van het gebruik van Emotron-producten uit een lager energieverbruik en minder slijtage.

[19 februari 2007]

Afbeelding: Martin Ljungqvist, beheerder van de afdeling elektra bij Hydro Polymers, controleert een van de rookgasventilatoren in de ketelruimte, aangestuurd door Emotron frequentieregelaars.

Met een jaarlijks productievolume van meer dan 25 miljoen ton is polyvinylchloride oftewel PVC wereldwijd de op één na meest gebruikte kunststofsoort. Binnen de gezondheidszorg is PVC het meest gangbare materiaal voor handschoenen, slangetjes, bloedzakjes en nog veel meer. In de bouwwereld wordt PVC bijvoorbeeld gebruikt voor leidingen, kabels, raamkozijnen en vloerbedekkingen.

De productiefaciliteit van Hydro Polymers voor PVC staat in Stenungsund, 50 km ten noorden van het Zweedse Gotenburg. Het gebied vormt sinds de jaren '60 het hart van de petrochemische industrie in Zweden, vooral omdat ook de grootste olieterminal van het land er gevestigd is en door de uitstekende transportverbindingen. De PVC-fabriek is in Zweden de enige in zijn soort en produceert jaarlijks 210.000 ton PVC. Het bedrijf heeft 350 werknemers en een jaaromzet van 250 miljoen Euro.

Meerstaps chemisch proces

De productie van PVC is een chemisch proces dat uit meerdere fasen bestaat. De eerste stap behelst de elektrolyse van zout water, waarmee onder andere chloorgas en natriumhydroxide worden gevormd. Het natriumhydroxide wordt verkocht, vooral aan de pulp- en papierindustrie, terwijl het chloorgas wordt gebruikt voor de volgende fase van het proces, waarbij het reageert met ethyleen en wordt omgezet in vinylchloridemonomeer (VCM). Als de VCM-moleculen aan elkaar worden gekoppeld, ontstaat er een wit poeder.

Bij het proces wordt gebruik gemaakt van pompen, ventilatoren, blowers, mixers, molens en centrifuges die worden aangestuurd door frequentieregelaars en softstarters van Emotron. Met de hulp van een plaatselijke paneelbouwer voorzag Emotron het bedrijf van complete kasten en is het geheel in een centrale controlekamer ondergebracht.

De ketelruimte van de fabriek, waar stoom wordt geproduceerd voor het productieproces, bevat twee grote ketels en drie ventilatoren, een rookgasventilator, een verbrandingsluchtventilator en een ventilator voor de rookgasrecirculatie, allemaal aangestuurd door Emotron frequentieregelaars. Door de vectorremfunctie van de frequentieregelaars zijn er geen remchoppers en remweerstanden meer nodig om de apparatuur snel en veilig stop te zette

Afbeelding: Martin Ljungqvist is erg blij met de oplossing van Emotron. ”Het regelen van de snelheid van de pompen levert ons grote voordelen op in vergelijking met het smoren van de kleppen. We besparen energie en we verminderen de slijtage aan de apparatuur.”

Energie besparen en slijtage verminderen

Emotron MSF softstarters worden gebruikt voor de regeling van de pompen, molens en ventilatoren in het PVC-productieproces. De Emotron frequentieregelaars regelen de snelheid van de mixers in de reactoren waar de deeltjes worden gevormd. De snelheid is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de producten de juiste eigenschappen hebben. In de volgende fase van het proces worden de deeltjes gedroogd en bij bepaalde soorten PVC, gemalen voor een eindproduct dat wel iets wegheeft van aardappelmeel. Na het drogen en malen wordt het poeder naar silo's getransporteerd, waar het wordt opgeslagen tot het naar de klanten gaat.

”In procesfasen waar pompen op lage snelheden draaien, helpen de frequentieregelaars om ervoor te zorgen dat ze zo effectief en efficiënt mogelijk functioneren ”, aldus Martin Ljungqvist.

Emotron frequentieregelaars sturen de ventilatoren aan waarmee het afvalwater in de zuiveringsinstallatie van het bedrijf wordt belucht en van zuurstof wordt voorzien. PVC-resten in het afvalwater worden eruit gehaald en verkocht aan klanten, voornamelijk in de vloerbekkingsbranche. Voor de verwerking van het slib is onlangs een nieuwe centrifuge geplaatst in de zuiveringsinstallatie. Ook deze wordt aangestuurd door een Emotron frequentieregelaar.

De frequentieregelaars bieden volgens Martin Ljungqvist een aantal grote voordelen. ”De grootste voordelen van het regelen van de snelheid, in plaats van het smoren van de kleppen, zijn dat we energie besparen en de slijtage aan de motoren verminderen. Naarmate de apparatuur in de fabriek geleidelijk wordt vervangen, zullen we steeds meer frequentieregelaars gaan gebruiken.”