Pagina afdrukken

VERHALEN UIT DE PRAKTIJK

Emotron-pompbesturing levert warmte in Sollentuna

Sollentuna Energi investeert in de ontwikkeling en uitbreiding van de capaciteit van het eigen regioverwarmingsnetwerk. Men wil hiermee inspelen op de toenemende vraag bij de huiseigenaren in de gemeente. De nieuwe generatie frequentieregelaars van Emotron wordt onder meer gebruikt voor de besturing van pompen in de boosterstations van het netwerk.

[17 januari 2007]

Afbeelding: Drie pompen handhaven de druk in de leidingen van het regioverwarmingsnetwerk. Peter Johannisson (r) en Franc Rostedt (l) zijn erg blij met de extra functies van de nieuwe Emotron FDU 2.0. "De ingebouwde asbelastingsmonitor voorkomt drooglopen en we kunnen met één enkele frequentieregelaar meerdere pompen besturen", aldus Peter Johannisson.

In Sollentuna hebben het toenemende milieubewustzijn en de stijgende energie- en olieprijzen ertoe geleid dat steeds meer mensen hun woning op het netwerk van de regioverwarming willen aansluiten. De capaciteit wordt u in razendsnel tempo ontwikkeld en uitgebreid om te kunnen voorzien in de toenemende vraag.

In de loop van 2005 werden er 318 panden aangemeld en eind 2006 waren bijna alle appartementenblokken in de gemeente en iets meer dan 2600 eengezinswoningen aangesloten. In Zweden voorziet regioverwarming nu in ongeveer de helft van de totale verwarmingsbehoefte van woningen en bedrijfspanden.

Samenwerking zorgt voor optimale pompoplossingen

Het bedrijf Pumphuset is eveneens gevestigd in Sollentuna en installeert en onderhoudt reeds vele jaren pompbesturingen voor de plaatselijke installaties voor verwarming, watervoorziening en afvalwater. Pumphuset werkt met allerlei soorten pompen en verzorgt installatie, onderhoud, service en advisering. Als partner van Emotron kan Pumphuset totaaloplossingen aanbieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de asbelastingsmonitoren, softstarters en frequentieregelaars van Emotron.

Peter Johannisson, installateur bij Pumphuset, en Franc Rostedt, operations engineer bij Sollentuna Energi, werken nu zo'n vijf jaar met elkaar samen.

"Wij zijn bijzonder tevreden met Pumphuset", aldus Franc Rostedt. "Wij kunnen bij hen altijd rekenen op goede dienstverlening en een hoog competentieniveau. Het werken met een plaatselijke leverancier vormt ook een enorm voordeel, omdat ze heel snel ter plekke kunnen zijn als zich een probleem mocht voordoen."

 

Afbeelding: Pumphuset heeft gekozen voor de nieuwe FDU 2.0 frequentieregelaars van Emotron voor haar besturingssystemen bij Sollentuna Energi. "Door hun kleinere formaat en de betere behuizingsklasse kunnen ze eenvoudiger en goedkoper geïnstalleerd worden. En door het afneembare bedienpaneel wordt het gemakkelijk om instellingen over te zetten," aldus Peter Johannisson (r) en Franc Rostedt (l).

Pompbesturing voor het opvoeren van de waterdruk

Er zijn twee boosterstations in het regioverwarmingsnetwerk van Sollentuna. Eén daarvan bevindt zich in het stadsdeel Häggvik. Toen dit station wegens wegwerkzaamheden opnieuw opgebouwd moest worden, nam Sollentuna Energi van de gelegenheid gebruik om tegelijkertijd het pompbesturingssysteem te upgraden. Daarvoor werd Pumphuset ingeschakeld, waar men koos voor de nieuwe Emotron FDU 2.0 frequentieregelaars. De aandrijvingen werden in het voorjaar van 2006 in bedrijf genomen en vormden een proefproject dat vooraf ging aan de introductie van het product in het najaar.

Het pompstation beschikt over twee Emotron FDU frequentieregelaars, één van 75 kW en één van 90 kW. Deze frequentieregelaars sturen twee pompen aan, die om en om steeds een week lang draaien. Een derde pomp met een afzonderlijk besturingssysteem doet dienst als reservepomp. De pompen zijn vraaggestuurd en worden aangestuurd op basis van het drukverschil tussen het water dat naar de aansluitingen gaat en het terugkerende water. Dit verschil wordt gemeten op in het netwerk geplaatste substations, van waaruit de sensoren signalen versturen naar een pompcomputer. Deze geeft op zijn beurt de referentiewaarden en actuele waarden van de pompen door aan de frequentieregelaars.

Eenvoudigere installatie en ingebouwde bescherming tegen drooglopen

"We zien tal van voordelen door de nieuwe Emotron FDU frequentieregelaars", aldus Peter Johannisson. "Door hun kleinere formaat en de betere behuizingsklasse kunnen ze eenvoudiger en goedkoper geïnstalleerd worden. Wij hebben op dit moment twee IP54 wandfrequentieregelaars, die de warmte goed aankunnen. In de lente en zomer kan de temperatuur hier stijgen tot wel 35-40 graden. Dat vraagt enorm veel van onze apparatuur."

Een andere nieuwigheid die Peter Johannisson en Franc Rostedt als bijzonder nuttig ervaren, is de I/O-kaart waarmee een Emotron FDU 2.0 tot maximaal zeven pompen kan regelen zonder dat er een PLC of een ander extern apparaat nodig is. Ook gaan ze gebruik maken van de ingebouwde asbelastingsmonitor om de pompen te beschermen.

"Het allerbelangrijkst is de mogelijkheid om drooglopen te voorkomen door middel van alarmmeldingen en het blokkeren zodra er niet genoeg water is", aldus Peter Johannisson.

Daarnaast heeft de Emotron FDU 2.0 een aantal nieuwe mogelijkheden die hem nog gebruikersvriendelijker maken. Peter Johannisson en Franc Rostedt noemen als belangrijkste vernieuwing de mogelijkheid om te kiezen welke proceseenheid, bijvoorbeeld de flow, op het display van het bedienpaneel wordt weergegeven. Een ander voordeel is dat het bedienpaneel afneembaar is en een eigen geheugen heeft.

"Hierdoor kunnen wij het programma dat we gemaakt hebben downloaden en kopiëren of overzetten naar de overige Emotron FDU frequentieregelaars. De mogelijkheid om een pc-kabel rechtstreeks onder het bedienpaneel op de voorzijde aan te sluiten betekent ook dat we geen converters meer nodig hebben."