Pagina afdrukken

BEDRIJFSNIEUWS

Emotron winnaar van European Motor Challenge Award 2008

Elektromotoren nemen in de industrie van de EU meer dan tweederde van het elektrische energieverbruik voor hun rekening. De invoering van snelheidsregeling kan in sommige gevallen tot een besparing van meer dan 50 procent leiden. Emotron zorgt voor de technische oplossing, maar promoot energiezuinigheid ook actief in ruimere zin. Dit heeft niet alleen geleid tot kostenbesparingen voor onze klanten, maar ook tot het winnen van de European Motor Challenge Award 2008.

[19 november 2008]

Afbeelding: Emotron heeft de European Motor Challenge Award 2008 toegekend gekregen voor haar “voortdurende inspanningen ter verbetering van de energiezuinigheid van door motoren aangedreven systemen”. Bo Andersson (links), de Energiezuinigheidsadviseur van Emotron nam op 19 november tijdens de jaarlijkse Motor Challenge Workshop de prijs in ontvangst. De prijs werd uitgereikt door Dr. Christophe Coudun (rechts), projectmanager voor Energiezuinige producten van de EACI (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) van de Europese Commissie. Afbeelding: Anders Åsblad.

Het Motor Challenge Programme (MCP) is een Europees Commissie-programma dat in februari 2003 werd opgezet met als doel het promoten van energiebesparing in systemen die door motoren worden aangedreven. Industriële bedrijven die het energieverbruik willen verlagen door de efficiëntie van hun elektromotoren te verbeteren, krijgen de status van partner van het programma. Vervolgens krijgen ze de middelen om een actieplan op te stellen en uit te voeren.

Bedrijven die technische oplossingen bieden voor systemen die door motoren worden aangedreven, kunnen een aanvraag indienen om MCP endorsers te worden. Deze bedrijven, waaronder Emotron, promoten energiebesparende oplossingen en de opties van MCP. Jaarlijks beloont het MCP één endorser en één partner voor hun succesvolle activiteiten.

69 procent van de energie naar elektromotoren

69 procent van het elektrisch energieverbruik van de industrie binnen de EU wordt gebruikt om elektromotoren aan te drijven. De toepassingen die veruit het grootste deel van dit verbruik voor hun rekening nemen zijn pompen, ventilatoren en compressoren. Deze leveren door de invoering van snelheidsregeling ook de grootste besparingen op door voortdurend de werking aan te passen aan de behoefte. Het efficiëntiepotentieel wordt geschat op 20 tot 50 procent. Voor pompen is de terugverdientijd voor frequentieregelaars één tot twee jaar. Emotron is gespecialiseerd in deze specifieke toepassingen en biedt technische oplossingen voor het optimaliseren van de werking en energiebesparing. Het MCP richt zich ook op deze toepassingen.

Energiezuinigheid in Europa promoten

Emotron heeft als een endorser van het MCP en als lid van de organisatie van Swedish Energy Efficient Companies te maken met de kwestie van energiebesparing. De inspanningen van Emotron om de kennis over MCP te verspreiden en technische oplossingen te leveren voor energiebesparing in door elektromotoren aangedreven systemen worden nu beloond met de European Motor Challenge Award 2008. Emotron mocht de prijs in ontvangst nemen voor haar “voortdurende inspanningen ter verbetering van de energiezuinigheid van door motoren aangedreven systemen van industriële bedrijven”.

De prijs werd tijdens de jaarlijkse MCP Workshop uitgereikt, die deze keer op 19 november werd georganiseerd door de Austrian Energy Agency en het Polish Copper Promotion Centre, als onderdeel van de vakbeurs Protech’08 in het Poolse Wroclaw. Bo Andersson, de Energiezuinigheidsadviseur van Emotron, was aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen:

– Dit is een grote eer voor Emotron en de prijs is een stimulans om ons werk voort te zetten. Wij geloven echt dat energiecrises niet alleen door een tekort aan energie worden veroorzaakt, maar vaak ook door een overschot aan inefficiëntie. In Europa en de rest van de wereld zijn nog steeds grote mogelijkheden om energie te besparen.

Genomineerd door de Swedish Energy Agency

Emotron is door vertegenwoordigers van de Swedish Energy Agency en van Chalmers Industriteknik (CIT) van de Technische Universiteit van Chalmers genomineerd voor de prijs, omdat:

“Emotron oplossingen ontwikkelt en levert voor het beveiligen en besturen van machines en processen die worden aangedreven door elektromotoren. In 2007 besloot het bedrijf mee te doen aan MCP en diende op de 2de European Motor Challenge Workshop in Parijs haar aanvraag in bij de Programme Manager Paolo Bertoldi.

Het bedrijf promoot zeer proactief op verschillende niveaus energiezuinigheid in systemen die door motoren worden aangedreven. Enkele voorbeelden; Emotron promoot energiezuinigheid en MCP

  • op vakbeurzen en technologiebeurzen
  • met directe marketing en informatie aan bepaalde bedrijven en industriële sectoren,
  • in artikelen in vakbladen,
  • binnen de branche-organisatie Transmissionsgruppen (de organisatie voor leveranciers en producenten van transmissie-apparatuur in Zweden) in vergaderingen met vertegenwoordigers voor het Zweedse ministerie van Ondernemingen, Energie en Communicatie.

Bo Andersson, de Energiezuinigheidsadviseur van Emotron, is de personificatie van alle inspanningen van het bedrijf voor energiezuinigheid in door motoren aangedreven systemen."