Pagina afdrukken

Case study

Meer efficiëntie - lager energieverbruik bij aansturing van bronpompen van Vitens dankzij CG

Vitens is de grootste leverancier van drinkwater in Nederland met 5,4 miljoen klanten in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht, en nog eens ongeveer 20 miljoen klanten in andere landen over de hele wereld. Dit bedrijf moet er continu voor zorgen dat het drinkwater zuiver is en gelukkig slagen ze daar consistent in!

[10 maart 2014]

Meer efficiëntie
De klanten van Vitens vinden veilig, betaalbaar drinkwater vanzelfsprekend, maar het valt nog niet mee om schoon water op een energie-efficiënte manier te leveren.

Drinkwater op een energie effiencente manier

Drinkwater legt vaak grote afstanden af en gaat door veel pomp-, filter-, opslag- en andere stappen voordat het bij de klant uit de kraan loopt. Het systeem moet betrouwbaar en foutloos zijn, maar verbruikt tegelijkertijd veel energie.

In veel delen van de wereld, ook in het Nederland, staat de toevoer van schoon water continu onder druk; er is steeds meer energie nodig voor een betrouwbare drinkwatervoorziening, terwijl de energieprijzen ook stijgen. Dat betekent dat de prijs voor drinkwater ook stijgt. Vitens investeert continu in energieefficiëntie om water betaalbaar te houden.

Net als op veel andere plekken worden er in Nederland bronpompen gebruikt om water uit ondergrondse bronnen te halen. De bronpompen zijn onder-gebracht in kleine gebouwen bij de bronnen. Op de pompen zijn frequentiere-gelaars aangesloten die het toerental en daarmee de benodigde toevoer van water regelen.

Over de bronnen zijn kleine gebouwen en kasten geplaatst

Zware bedrijfsomstandigheden
Vitens wilde het energieverbruik door het gebruik van kleppen voor de toevoer van de bronpompen verlagen en daarom ging Vitens op zoek naar een efficiëntere oplossing. Dat viel niet mee, want de apparatuur moet onder vrij Zware omstandigheden werken, met vocht, vuil en zand, grote temperatuur-schommelingen, beperkte ruimte en andere uitdagingen. Een nieuwe oplossing moest daartegen bestand zijn.

Vitens nam contact op met CG Drives, omdat die ervaring hebben met frequentieregelaars die onder deze extreme condities moeten functioneren .
Ze vroegen CG naar een oplossing die ook onder deze extreme omstandigheden zou blijven werken. Misschien ook een oplossing waarmee Vitens de pomp-stations een stuk goedkoper kon besturen? CG Drives & Automation stelde voor om een proefinstallatie met één pomp bij het pompstation Fledite in Zeewolde te plaatsen om daar achter te komen.

Een totaaloplossing
Er werd bij wijze van proef een zeer efficiënte, duurzame totaaloplossing geïnstalleerd waarmee CG kon laten zien dat het energieverbruik kon worden verlaagd met minimaal dezelfde betrouwbaarheid en controle. Daarom werden Emotron frequentieregelaars gebruikt samen met een allpole filter dat de speciale motoren  van de bronpompen beschermt. Vroeger gebruikte Vitens kleppen in hun systemen en die waren verantwoordelijk voor een groot deel van de energieverliezen; toen er werd overgestapt op frequentieregelaars nam het energieverbruik aanzienlijk af.

Emotron frequentieregelaars (AC) in combinatie met een All-pole filter

Voordelen en rendement op investeringen
Het grootste voordeel van de Fledite-installatie was de energiebesparing. Er werd dankzij de dertien door CG bestuurde pompen met een jaarlijkse pomp-volume van 7 miljoen kubieke meter ongeveer 250.000 kWh per jaar bespaard. Het huidige stroomtarief ligt op 12 eurocent per kWh en dus betekent dat een jaarlijkse besparing van € 30.000.

De kosten voor de apparatuur en de installatie bedroegen ongeveer € 85.000
en dus betaalt de installatie bij Fledite zichzelf binnen 3 jaar terug bij de huidige energieprijzen en waterafname. Als de regeling met frequentieregelaars  nog effiecenter kan, betaalt de installatie zich zelfs nog sneller terug.

Naast deze klinkende cijfers heeft de oplossing van CG ervoor gezorgd dat ook de betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening is verbeterd. En als we daarbij de toegenomen uptime bij de bronpompen en pompstations, bespaarde arbeidsuren, langere levensduur van de apparatuur en minder kopzorgen voor het management optellen, is het duidelijk dat dit een goede investering van Vitens is geweest!

In het kort:
Klant: het pompstation Fledite van waterleidingbedrijf Vitens in Zeewolde
Doel: verlaging van het energieverbruik bij het reguleren van de kleppen in bronpompsystemen en verhoging van de betrouwbaarheid en duurzaamheid
van de apparatuur.
Oplossing: de Emotron-frequentieregelaars voor het besturen van de pompen, samen met de bijbehorende besturingsapparatuur, schakelkast kast

Voordelen
-
Gegarandeerd een veilige, betrouwbare drinkwatervoorziening voor de klanten van Vitens

- Lagere energiekosten

- Snel terugverdienen van investering

- Betrouwbaardere en duurzamere apparatuur

- Langere levensduur van de apparatuur

- Lagere arbeids- en managementkosten