Pagina afdrukken

Energie-efficiëntie

Het teveel aan inefficiëntie wegwerken

Bovenaan alle politieke agenda's staat tegenwoordig de uitdaging om de uitstoot van koolstofdioxide te verlagen en tegelijkertijd aan de toenemende vraag naar elektrische stroom te voldoen. De oplossing is energie-efficiëntie. CG Drives & Automation biedt de technische oplossingen, maar stimuleert ook actief energiebesparingen op grotere schaal. Onze inspanningen zijn beloond, bijvoorbeeld met de European Motor Challenge Award.

Directe besparingen door bestaande technologie

Het Intergovernmental Panel on Climate Change heeft geconcludeerd dat de uitstoot van CO2 in 2050 met 50 à 85 procent moet zijn gedaald om het broeikaseffect tot 2 °C te beperken. In diezelfde periode wordt er verwacht dat de vraag naar energie verdubbelt. Een deel van de oplossing bestaat uit duurzame energiebronnen, maar meer dan de helft van die daling moet uit energie-efficiëntie komen.We moeten ons dus niet richten op het tekort aan energie, maar op het teveel aan inefficiëntie. Het goede nieuws is dat dit de goedkoopste maatregel is en dat de technologie ook nu al beschikbaar is, zodat er meteen kan worden bespaard.

 

70 procent energie naar elektromotoren

Elektromotoren maken 70 procent van het industriële stroomverbruik binnen de EU uit. De toepassingen die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van dit verbruik zijn pompen, ventilatoren en compressoren. Ze bieden ook de grootst mogelijke besparingen door de introductie van toerentalregeling. Bij pompen is de terugverdientijd voor een frequentieregelaar één tot twee jaar. Door de werking continu aan te passen aan de wisselende vraag kan er tot 60 procent worden bespaard in vergelijking met bijvoorbeeld smoorkleppen. Dat laatste is net als volgas geven bij een auto, terwijl de snelheid met de remmen wordt geregeld.

Bij deze pomp is het energieverbruik tot 50% afgenomen door het gebruik van toerentalregeling. Bij de berekening wordt uitgegaan van een motor van 2,2 kW.

 

Het jaarlijkse stroomverbruik in Nederland besparen

Door optimalisering van alle elektromotoren binnen de industrie in de EU kan het jaarlijkse stroomverbruik van Nederland worden bespaard:

Jaarlijks wordt er in de industrie binnen de EU

  • 1.160 TWh aan elektriciteit verbruikt.
  • 70% of 800 TWh daarvan wordt door elektromotoren verbruikt.
  • 50% of 400 TWh wordt gebruikt voor aandrijfmotoren en dat deel kan worden verlaagd door toerentalregeling.
  • 70% of 280 TWh van deze motoren heeft geen toerentalregeling.
  • Er kan 35% of 100 TWh worden bespaard door toerentalregeling op deze motoren toe te passen.

Dit staat gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik in Nederland.