Pagina afdrukken

VERHALEN UIT DE PRAKTIJK

Spoelpompen met flowregeling

Onlangs is op drinkwaterproduktiebedrijf Lith, onderdeel van Brabant Water productie, een renovatie uitgevoerd aan de spoelpompen installatie. De installatie bestaat uit 2 stuks 55 kW centrifugaalpompen, aangedreven door elektromotoren. Tezamen bestrijken ze een opbrengst van 0 – 2000 m³/uur.

[29 juni 2005]

Spoelpompen worden gebruikt om de filterbedden schoon te spoelen. Hier een korte toelichting op het proces.

Het grondwater wordt door een aantal putvelden opgepompt en verzameld in een tweetal leidingen waarna het water naar het filtergebouw getransporteerd wordt. Het grondwater is rijk aan opgelost ijzer en mangaan. In de eerste zuiveringsstap wordt het grondwater intensief in contact gebracht met lucht.

Hierbij worden de opgeloste metalen omgezet in onoplosbare “vlokjes”. Tevens verdwijnen bij dit beluchten van het water een aantal gassen, welke niet thuishoren in drinkwater. De tweede processtap is het afvangen van de ijzervlokjes in het voorfilter, een betonnen bak gevuld met filtergrind. In dit filter zakt het water door het grind en de ijzervlokken blijven achter. Na dit eerste filterproces wordt het water door een tweede grindbed gestuurd waarbij voornamelijk het mangaan wordt afgevangen. Het water wat uit dit nafilter loopt is drinkwater.

Beide grindbedden vervuilen en moeten dus periodiek worden schoongemaakt. Dat wordt gedaan door een hoeveelheid water vanonder uit het grindbed omhoog te blazen. De hoeveelheid water wat door het grindbed geblazen wordt is zeer kritisch omdat de hoeveelheid water zo moet worden ingesteld dat het grind net wordt opgetild om het vuil ertussen weg te spoelen maar het grind mag niet gaan wervelen.

Voorheen had Brabant Water alleen de keuze om 1 of 2 pompen aan te zetten en werd de hoeveelheid water gestuurd door een elektrische regelklep waardoor het teveel aan opbrengst gesmoord werd. Helaas gaat dit altijd gepaard met een evenredig energieverlies. In de nieuwe situatie worden de pompen door respectievelijk een Emotron FDU frequentieregelaar en een Emotron MSF softstarter aangezet en geregeld met een in de frequentieregelaar ingebouwde pompregeling. Hierbij wordt het bereik van 0 tot 2000 m³/uur traploos geregeld. De door Brabant Water gewenste hoeveelheid water wordt vertaald in een stuurwaarde tussen 4 – 20 mA. De pompregeling vergelijkt deze wenswaarde met de werkelijke fl ow door middel van terugkoppeling van een flowmeting in de leiding en besluit wat het toerental van de eerste pomp moet worden en of de softstarter op de 2e pompmotor bij- of afgeschakeld moet worden. Tijdens de inbedrijfname wist de regeling zelfs snelle wenswaarde aanpassingen probleemloos te volgen.

Foto: In de nieuwe situatie worden de pompen door respectievelijk een Emotron FDU frequentieregelaar en een Emotron MSF softstarter aangezet en geregeld met een in de frequentieregelaar ingebouwde pompregeling.

Omdat de pompregeling in de frequentieregelaar is ingebouwd en alle motorbeveiligingen in zowel de frequentieregelaar als softstarter standaard zijn ingebouwd was het mogelijk met weinig extra componenten de bestaande schakelkast om te bouwen.

Emotron heeft de montageplaat met de reeds voorgemonteerde componenten geleverd waarna Brabant Water eenvoudig de oude montageplaat omgewisseld heeft voor de nieuwe. De Emotron pompregeling is geschikt voor bijna alle processen waarbij automatisch meerdere pompen of ventilatoren (maximaal 7) een hoeveelheid flow, druk of andere proceswaarden tot stand moeten brengen en houden. Standaard voorzieningen zijn o.a. het continue bewaken van het proces en automatisch omschakelen van een pomp bij een pompstoring en het evenredig verdelen van pompdraaiuren. Daarbij opgeteld voorkomen de frequentieregelaars en softstarters plotselinge druk of flow schommelingen en wordt waterslag voorkomen. Verder is er geen extern PLC systeem meer nodig of kan dit proces het reeds aanwezig PLC systeem ontlasten.

De pompregeling bestaat uit een optiekaart die in de Emotron FDU frequentieregelaar geplaatst wordt en de instellingen die zodra de kaart is ingebouwd in frequentieregelaar automatisch in de menustructuur tevoorschijn komen. De extra investering is dermate gering dat daar geen PLC voor te kopen of te programmeren is.