Pagina afdrukken

VERHALEN UIT DE PRAKTIJK

Besparingen op energie en apparatuur bij rioolwaterzuivering Svenljunga (Zweden)

Deze gemeentelijke rioolwaterzuivering in het Zweedse Svenljunga gebruikt frequentieregelaars en softstarters van Emotron voor de aansturing van pompen, blowers en mixers en Emotron asbelastingsmonitoren om de apparatuur te beschermen. Het resultaat is een betrouw- baardere regeling, een lager energieverbruik en minder slijtage.

[15 november 2006]

Renovatie leidt tot betere efficiency

Tijdens de renovatie in de zomer van 2005 van de riool- waterzuivering in Svenljunga, een plaats met 10.000 inwoners, werd er geïnvesteerd in een verbetering van de operationele efficiency en de betrouwbaarheid.

“Vroeger deden we de regeling van de meeste apparatuur handmatig, maar tegenwoordig wordt alles geregeld door Emotron-producten”, aldus Johan Arvidsson.

“De hele installatie wordt nu beheerd door één operator, terwijl we er voorheen twee of drie nodig hadden voor de dagelijkse regeling en controle. Zo hebben we tijd vrijge- maakt voor preventieve maatregelen en onderhoud ”.

Foto: Johan Arvidsson, elektricien bij de rioolwaterzuivering van Svenljunga, houdt zich bezig met het controleren van een excentrische pomp waar- mee slib in een indikker wordt gepompt. De pomp wordt aangestuurd door een Emotron FDU frequentieregelaar. Een Emotron M20 asbelas- tingsmonitor zorgt ervoor dat de schroeftransporteur niet verstopt raakt. “Eén van de voordelen van Emotron-producten is dat ze bestand zijn tegen zware omgevingen en binnen de installatie kunnen worden geplaatst zonder dure kabels of behuizingen.”

Constante flow ondanks variërende vraag

In een rioolwaterzuivering streeft men ernaar om een constante flow aan te houden, ondanks de grote variatie in de belasting gedurende dag en nacht. In Svenljunga zorgen Emotron-producten voor een efficiënte werking die voortdu- rend wordt aangepast aan de vraag.

Pompen, blowers en mixers worden geregeld door frequen- tieregelaars en softstarters, terwijl schroeftransporteurs worden beschermd door asbelastingsmonitoren.

“Eén van de voordelen van Emotron-producten is dat ze be- stand zijn tegen zware omgevingen en binnen de installatie kunnen worden geplaatst”, aldus Johan Arvidsson. “Dure bekabeling of behuizingen hebben we niet nodig.”

Foto: De apparatuur van de rioolwaterzuivering van Svenljunga werd vroeger grotendeels handmatig bediend. Tegenwoordig wordt alles geregeld door Emotron-producten, zoals bij deze inlaatpompen het geval is.

Unieke functionaliteit beschermt de apparatuur

De Emotron-producten reageren onmiddellijk op afwijkin- gen en geven een waarschuwing of zetten het proces stop als de werking niet optimaal is bijvoorbeeld als er een leiding verstopt zit of een klep niet volledig geopend is. De operator kan snel ingrijpen om schade en stilstand te voor- komen. Zo kunnen veel voorkomende en dure problemen als cavitatie en drooglopen worden vermeden.

De stopprocedure is een kritiek onderdeel van de pomp- werking, waarbij er vaak spanning komt te staan op leidin- gen, kleppen en andere apparatuur. De Emotron-oplossing zorgt voor zachte stops door het pomptoerental geleidelijk te verlagen en zo waterslag en andere mogelijke schade te vermijden.

17 frequentieregelaars in totaal

In totaal zijn er 17 Emotron FDU frequentieregelaars in de installatie geplaatst. Ze verzorgen onder andere de regeling van drie inlaatpompen waarmee onbehandeld rioolwater naar binnen wordt gepompt. Twee van de pompen wor-

den normaal gesproken gebruikt voor de verwerking van overstortwater dat wil zeggen water dat met slechts een beperkte behandeling door de installatie wordt geleid,

bijvoorbeeld bij zware regenval. De flow mag niet boven 220 m3/uur komen, om ervoor te zorgen dat de te verwij- deren deeltjes de tijd krijgen om naar de bodem te zakken en er niet met het water weer uit lopen. Als de flow te hoog is, speelt het systeem hierop in door de derde pomp te starten. Deze pompt het water erlangs, zodat de deeltjes kunnen bezinken.

Foto: Het energieverbruik en de slijtage aan apparatuur zijn terugge- drongen door de blowers te regelen met frequentieregelaars van Emotron. Rechts ziet u Johan Arvidsson en links Peder Wale, verkoper bij Emotron.

Lager energieverbruik en minder slijtage

De werking van de blowers, waarmee zuurstof voor het ri- oolwater wordt aangevoerd, is ook efficiënter gemaakt door de installatie van Emotron FDU frequentieregelaars. “Tot nu toe werkten de blowers op volle snelheid of ston- den ze helemaal stil”, legt Johan Arvidsson uit. “Dat is verspilling van energie.”

De Emotron FDU frequentieregelaar past zich nu constant aan, aan de vraag en zorgt ervoor dat het water het juiste zuurstofgehalte krijgt. Het energieverbruik en de slijtage aan apparatuur worden zo tot een minimum beperkt.

Asbelastingsmonitoren beschermen schrapers

De schrapers in het sedimentatiebassin worden bewaakt door Emotron M20 asbelastingsmonitoren. De monitoren geven een waarschuwing of zetten het proces stop als de werking niet optimaal is bijvoorbeeld als er een schraper geblokkeerd wordt, als er een blad versleten is of als een ketting kapot gaat. Slijtage aan de apparatuur en stilstand worden tot een minimum beperkt. De monitoren worden aangesloten op de motorkabel. Sensoren zijn niet nodig.

Efficiëntere slibbehandeling

Emotron FDU frequentieregelaars sturen de slibpompen aan waarmee overtollig slib uit de bassins wordt gepompt. De FDU frequentieregelaars zijn in behuizingen bij de bas- sins geplaatst.

Ook een excentrische schroefpomp waarmee slib naar een indikker wordt gepompt, wordt geregeld door een Emotron FDU frequentieregelaar. Een Emotron M20 asbelastings- monitor bewaakt de schroeftransporteur en geeft een waarschuwing of zet het proces stop als er sprake is van verstopping.

Onder in de bassins geplaatste mixers worden geregeld door Emotron FDU frequentieregelaars, evenals de slib- pompen waarmee slib voor ontwatering naar centrifuges wordt gepompt. Zeven Emotron MSF softstarters sturen de schroeftransporteurs voor de centrifuges aan. Het slib wordt gebruikt als mest of weggevoerd voor eindverwerking.

Foto: Het slib wordt ontwaterd in centrifuges, waarvan de schroeftranspor- teurs worden aangestuurd door zeven Emotron MSF softstarters. Het slib wordt vervolgens gebruikt als mest of weggevoerd voor eindver- werking.

Lokaal bedrijf legt eigen rioolwaterzuivering aan

Terwijl de rioolwaterzuivering van Svenljunga werd gere- noveerd, legde het grootste bedrijf in de omgeving, Elmo Leather, naast de gemeentelijke installatie een eigen installatie aan. Het afvalwater uit de looierij legde voorheen een zwaar beslag op de capaciteit.

“Nu hebben we een installatie voor 3000 i.e., vergeleken met de 100.000 i.e. die eerst nodig was voor de behande- ling van afvalwater van Elmo Leather”, aldus Johan Arvidsson.