Waterbehandeling

Optimaliseer uw waterbehandeling op elk niveau

Met een complete en onderhouden aandrijfoplossing leveren uw pompen en waterbehandelingssystemen de beste totaalprestaties – en dat geeft u gemoedsrust. Met snelheidsregeling kunt u bij waterbehandeling aanzienlijk op energie besparen, door de grote verschillen in vraag. Gemeentes over de hele wereld gebruiken producten van CG in rioolwaterzuiveringsinstallaties, waterzuiveringsinstallaties en pompstations. Het resultaat is een verhoogde betrouwbaarheid, een lager energieverbruik en minder mechanische slijtage.

Efficiënte werking van elektromotoren

De frequentieregelaars en softstarters van CG zijn ontwikkeld voor toepassingen zoals pompen, blowers, mengers, schrapers en centrifuges. De robuuste constructie betekent dat ze dicht bij de te besturen apparatuur kunnen worden geplaatst. Een ingebouwde belastingsmonitor beschermt het proces tegen schade en stilstandtijd, bijvoorbeeld als een pomp droogloopt, een leiding is verstopt, een mengerblad kapot is of een schraper is vastgelopen. De lineaire stops voorkomen waterslag in uw pompsystemen en verlengen de levensduur van de apparatuur.

Constant debiet ondanks een wisselende vraag

Het debiet wordt ondanks de grote variatie in belasting efficiënt constant gehouden door de elektromotoren met frequentieregelaars van Emotron te besturen. De werking wordt continu aan de vraag aangepast, waardoor er niet alleen op energie, maar ook op onderhoud wordt bespaard. Daarnaast krijgen klanten een consistentere waterdruk in hun leidingen. Het oxideren is verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik in zuiveringsinstallaties. De frequentieregelaars van CG zorgen dat blowers de juiste hoeveelheid op het juiste moment toevoeren, waarbij de zuurstof op het juiste peil wordt gehouden met minimaal gebruik van energie.

Ontwateren met energie-efficiënte centrifuges

CG biedt ook een energie-efficiënte werking van decanteercentrifuges voor het ontwateren van slib. Bij dit proces worden twee elektromotoren gebruikt: de ene motor bekrachtigt de trommel en de andere motor remt de transportschroef af. De energie die bij het remmen wordt gegenereerd, wordt meestal omgezet in hitte en via remweerstanden afgevoerd. Met een oplossing van CG wordt die energie juist opnieuw gebruikt, door de energie van de remmotor direct naar de aandrijfmotor te leiden. Er is minder netstroom nodig en u bespaart de kosten van remweerstanden.

Praktijkvoorbeeld