Blowers

De juiste hoeveelheid lucht

CG zorgt dat de blower continu wordt afgestemd op de vraag, bijvoorbeeld om het vereiste zuurstofniveau in een waterbehandelingsproces te handhaven. Het energieverbruik en onderhoud worden geminimaliseerd.

Bespaar energie door een betrouwbare en efficiënte werking

Energiebesparingen en sterk verminderde slijtage worden bereikt dankzij de frequentieregelaars van CG, die constant de stroming/druk aan het benodigde niveau aanpassen. Inefficiënties, ten gevolge van bijvoorbeeld een verstopte filter, versleten riem of demper die niet volledig opent, worden onmiddellijk gedetecteerd.

In uw eigen proceseenheden kunnen parameters worden ingesteld waardoor de bewaking van uw proces eenvoudig en veiliger wordt

Zachte starts verminderen mechanische belasting

De startstroom wordt aanzienlijk verlaagd met de Emotron softstarters, waardoor mechanische belasting tot een minimum wordt beperkt en u kleinere zekeringen en goedkopere kabels kunt gebruiken. Het resultaat is lagere energie-, installatie- en onderhoudskosten.

Door de ingebouwde koppelregeling kunt u gelijkmatiger starten met een constante versnelling. Dit betekent een betere procesbesturing en lagere onderhoudskosten

Bescherming tegen schade en stilstandtijd

CG biedt efficiënte bescherming van uw blowers, waarbij op kosten als gevolg van onderhoud en stilstand kan worden bespaard. Onze asbelastingsmonitoren, tevens in onze andere producten ingebouwd, voorkomen schade en ineffectiviteit door het sturen van een waarschuwing of door het proces te stoppen.

Dit wordt gedaan door gebruikmaking van een unieke techniek van het berekenen van de motorasbelasting. Elke over- en onderbelasting wordt direct gedetecteerd, binnen het gehele snelheidsbereik. Door gebruik te maken van de motor als zijn eigen sensor zijn er geen dure en onderhoudsintensieve externe sensoren nodig.