Compressoren

Energiezuinige en betrouwbare compressoren

CG zorgt dat compressoren continu en afgestemd op de vraag werken, waarbij het energieverbruik en de slijtage worden geminimaliseerd. Inefficiëntie door luchtlekkage of het onbelast draaien van de compressor wordt meteen geregistreerd.

Bespaar energie door een betrouwbare en efficiënte werking

Energiebesparingen en sterk verminderde slijtage worden bereikt dankzij de frequentieregelaars van CG, die constant de stroming/druk aan het benodigde niveau aanpassen. Ineffectiviteit, als gevolg van versleten apparatuur, luchtlekkage of onbelast draaien van de compressor, wordt direct gedetecteerd.

In uw eigen proceseenheden kunnen parameters worden ingesteld, bijvoorbeeld m3/s of bar, waardoor de bewaking van uw proces eenvoudig en veiliger wordt. Maximaal zeven compressoren kunnen worden aangestuurd zonder gebruikmaking van PLC’s of externe uitrusting.

Zachte starts verminderen mechanische belasting

De startstroom wordt aanzienlijk verlaagd met de Emotron softstarters, waardoor mechanische belasting tot een minimum wordt beperkt en u kleinere zekeringen en goedkopere kabels kunt gebruiken. Het resultaat is lagere energie-, installatie- en onderhoudskosten.

Door de ingebouwde koppelregeling kunt u gelijkmatiger starten met een constante versnelling. Dit betekent een betere procesbesturing en lagere onderhoudskosten. De compressor kan op lage snelheid worden gedraaid om voor de start voor een vrije rotatie te zorgen.

Bescherming tegen schade en stilstandtijd

CG biedt efficiënte bescherming van uw compressoren, waarbij op kosten als gevolg van onderhoud en stilstand kan worden bespaard. Onze asbelastingsmonitoren, tevens in onze andere producten ingebouwd, voorkomen schade en ineffectiviteit door het sturen van een waarschuwing of door het proces te stoppen, bijvoorbeeld wanneer er koelmiddel in de compressorschroef komt.

Dit wordt gedaan door gebruikmaking van een unieke techniek van het berekenen van de motorasbelasting. Elke over- en onderbelasting wordt direct gedetecteerd, binnen het gehele snelheidsbereik. Door gebruik te maken van de motor als zijn eigen sensor zijn er geen dure en onderhoudsintensieve externe sensoren nodig.