Bewaking van het asvermogen

Nauwkeurige bewaking bij alle motorbelastingen

De technologie van Emotron voor het bewaken van het asvermogen levert een zeer nauwkeurige, betrouwbare en kostenbesparende controle van door elektromotoren aangedreven processen op. Deze technologie werd in 1979 gepatenteerd en vormt sinds die tijd de basis voor onze bewakingen van het asvermogen en is een unieke geïntegreerde eigenschap van onze frequentieregelaars en softstarters.

Unieke berekeningstechniek

De gepatenteerde techniek bewaakt het asvermogen van de motor die het proces of de machine aandrijft. Dit wordt gedaan door het ingangsvermogen van de motor te meten en daar (aan de hand van een precies algoritme) het berekende vermogensverlies van de motor vanaf te trekken. Het resultaat is een correcte en lineaire waarde voor de motorbelasting binnen het gehele belastingsbereik. Elke afwijking van de ingestelde belastingsniveaus veroorzaakt direct dat de bewaking een waarschuwing initieert of de machine stopzet. Het asvermogen wordt als een percentage van het nominaal vermogen, kW of HP, weergegeven.

Betrouwbaar en kostenbesparend

De unieke techniek levert een meer nauwkeurige en betrouwbare controle op dan niet-lineaire methodes. Een stroommeting volstaat bijvoorbeeld alleen bij hoge motorbelastingen en de fasehoekmeting alleen bij lage belastingen. Het ingangsvermogen is lineair, maar houdt geen rekening met het verlies van het motorvermogen. Om een vergelijkbaar niveau van nauwkeurigheid te bereiken als met de bewaking van het asvermogen van Emotron, is een dure koppelomvormer vereist.